நெல்லை மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் (03-01-2024)

569பார்த்தது
நெல்லை மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் (03-01-2024)
பாபநாசம்:
உச்சநீர்மட்டம்: 143 அடி
நீர் இருப்பு: 141. 70
அடி
நீர் வரத்து: 1063. 136 கன அடி
வெளியேற்றம்: 836
கன அடி

சேர்வலாறு:
உச்சநீர்மட்டம்: 156 அடி
நீர் இருப்பு: 149. 11 அடி
நீர்வரத்து: இல்லை
வெளியேற்றம்: இல்லை

மணிமுத்தாறு:
உச்சநீர்மட்டம்: 118
நீர் இருப்பு: 113. 66 அடி
நீர் வரத்து: 520 கனஅடி
வெளியேற்றம்: 520 கன அடி

டேக்ஸ் :