முதல் தொலைபேசி அழைப்பு விடுத்த நபர்

67பார்த்தது
முதல் தொலைபேசி அழைப்பு விடுத்த நபர்
செல்போன் இன்று மக்களின் வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கமாகிவிட்டது. ஆனால் அலெக்சாண்டர் கிரஹாம் பெல் முதலில் தொலைபேசியை இந்த உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தினார். அவர் 1876 இல் தொலைபேசியைக் கண்டுபிடித்தார், அதே நாளில் (மார்ச் 10) முதல் தொலைபேசி அழைப்பை மேற்கொண்டார். அது வெற்றி பெற்றது. செல்போனைக் கண்டுபிடித்த மார்ட்டின் கூப்பர், ஏப்ரல் 3, 1973 அன்று முதல் தொலைபேசி அழைப்பை மேற்கொண்டார். முதல் செல்போன் டைனடாக் என்று அழைக்கப்பட்டது

தொடர்புடைய செய்தி