வெங்காய சாகுபடிக்கு ஏற்ற மண்

83பார்த்தது
வெங்காய சாகுபடிக்கு ஏற்ற மண்
வெங்காயத்தை மூன்று பருவங்களில் பயிரிடலாம். குறிப்பாக அக்டோபர் - நவம்பர் மாதங்களில் நடவு செய்தால் நல்ல மகசூல் பெறலாம். ஜூன்-ஜூலையிலும், கோடைப் பயிரை ஜனவரி-பிப்ரவரியிலும் விதைக்க வேண்டும். வளமான, நன்கு வடிகட்டிய களிமண் மண் வெங்காய சாகுபடிக்கு ஏற்றது. உப்பு, சுண்ணாம்பு மற்றும் கார மண் சாகுபடிக்கு ஏற்றதல்ல. அதிக கரிமச் சத்து உள்ள செம்மண் மற்றும் மணல் மண் வெங்காய சாகுபடிக்கு ஏற்றது. இந்த மண்ணில் வெங்காயம் வேகமாக வளரும்.

தொடர்புடைய செய்தி