குண்டேரி பள்ளம் அணை நிலவரம்

74பார்த்தது
குண்டேரி பள்ளம் அணை நிலவரம்
குண்டேரி பள்ளம் அணை நிலவரம்

அணை நீர்மட்டம்

அணையின் நீர்மட்டம் மொத்த உயரம்: 41. 75 அடி

நீர் இருப்பு: 108. 210

தற்போது உயரம் 39. 22அடி

தற்போது நீர் இருப்பு: 93. 82டி எம் சி

இன்றைய அணை நிலவரம்

டேக்ஸ் :

தொடர்புடைய செய்தி