பண்ருட்டி ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் வரத்து அதிகரிப்பு

62பார்த்தது
பண்ருட்டி ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் வரத்து அதிகரிப்பு
பண்ருட்டி ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் தினந்தோறும் மார்க்கெட் நிலவரம் அறிவிப்பு மாறுபட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில் இன்று மணிலா வரத்து 17 மூட்டை, எள் வரத்து 50 மூட்டை, பருத்தி வரத்து 6 (Q) மூட்டை, உளுந்து வரத்து 25 மூட்டை, பணிப்பயிர் வரத்து 7 மூட்டை, கம்பு வரத்து 5 மூட்டை, ராகி வரத்து 2 மூட்டை, மிளகாய் வரத்து 1 மூட்டை, பச்சை பயிர் வரத்து 1 மூட்டை வந்துள்ளது.