திருமுருகன்பூண்டி - Thirumuruganpoondi Town Panchayat

కామారెడ్డి జిల్లా