நெல்லை மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் (03-04-2024)

60பார்த்தது
நெல்லை மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் (03-04-2024)
பாபநாசம்:
உச்சநீர்மட்டம்: 143 அடி
நீர் இருப்பு: 63. 85
அடி
நீர் வரத்து: 36. 389 கன அடி
வெளியேற்றம்: 304. 75
கன அடி

சேர்வலாறு:
உச்சநீர்மட்டம்: 156 அடி
நீர் இருப்பு: 75. 92 அடி
நீர்வரத்து: இல்லை
வெளியேற்றம்: இல்லை

மணிமுத்தாறு:
உச்சநீர்மட்டம்: 118
நீர் இருப்பு: 92. 30 அடி
நீர் வரத்து: 30 கனஅடி
வெளியேற்றம்: 150 கன அடி

டேக்ஸ் :

தொடர்புடைய செய்தி