இந்தப் பறவை முட்டையிட்டால் மழை பெய்யும்!

63பார்த்தது
இந்தப் பறவை முட்டையிட்டால் மழை பெய்யும்!
நம் நாட்டில் பல இடங்கள் பழங்கால பழக்கவழக்கங்களையும் நம்பிக்கைகளையும் தொடர்ந்து பின்பற்றுகின்றன. ராஜஸ்தானின் பரத்பூரில் நம்பிக்கை உள்ளது. இங்கு, பறவை முட்டையிடும் பகுதியைப் பொறுத்து, மழை எப்போது வரும் என்று கணிக்கப்படுகிறது. அந்தப் பறவையின் பெயர் திடாஹரி. உயரமான இடங்களில் முட்டையிட்டால் விரைவில் மழை பெய்யும் என்றும், வறண்ட ஆற்று ஓடைகளில் முட்டையிட்டால், மழை தாமதமாக வரும் அல்லது வறட்சியின் அறிகுறி என்றும் நம்பப்படுகிறது. மேலும், ஆற்றங்கரையில் வைத்தால், அது சாதாரண மழையின் அறிகுறியாக நம்பப்படுகிறது.

தொடர்புடைய செய்தி