மீண்டும் அதிகரித்த தங்கம் விலை

2231பார்த்தது
மீண்டும் அதிகரித்த தங்கம் விலை
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சற்று உயர்ந்துள்ளது. 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ரூ.80 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.47,360க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.10 உயர்ந்து ரூ.5,920க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. 18 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ரூ.64 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.38,792க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராம் ரூ.8 உயர்ந்து ரூ.4,849க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளியின் விலை 30 பைசாக்கள் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.80.30 ஆகவும், கட்டி வெள்ளி ஒரு கிலோ ரூ. 80,300 ஆகவும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தொடர்புடைய செய்தி