'ஓம்' சொல்வதால் ஏற்படும் நன்மைகள்

600பார்த்தது
'ஓம்' சொல்வதால் ஏற்படும் நன்மைகள்
பிரபஞ்சத்தில் தோன்றிய முதல் ஒலி 'ஓம்காரம்' என்று கூறப்படுகிறது. ஓம்காரம் என்பது அகார, உகார, மகார ஒலிகளை இணைத்து உருவானது. ஓம்காரத்தை உச்சரிப்பதால் மூளைக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும். மனமும் அமைதியாக இருக்கும். ஓம் உச்சரிக்கும் போது ஏற்படும் அதிர்வுகள் நமது நரம்பு மண்டலத்தில் நேர்மறையான விளைவைக் கொண்டிருக்கின்றன. மனதையும் ஆன்மாவையும் ஒரே இடத்தில் இணைக்க முடியும். இதன் மூலம் நம் உணர்ச்சிகளையும் கட்டுப்படுத்த முடியும்.

டேக்ஸ் :

தொடர்புடைய செய்தி