நவம்பர் 30-தேசிய கணினி பாதுகாப்பு தினம்

2976பார்த்தது
நவம்பர் 30-தேசிய கணினி பாதுகாப்பு தினம் நவம்பர் 30 அன்று, தேசிய கணினி பாதுகாப்பு தினம் என்று அழைக்கப்படும் ஆண்டு விழா கொண்டாடப்படுகிறது.

தொடர்புடைய செய்தி