நவம்பர் 28 -சிவப்பு கிரக தினம்

2126பார்த்தது
நவம்பர் 28 -சிவப்பு கிரக தினம்

1964 ஆம் ஆண்டு நாசாவால் செவ்வாய் கிரகத்தை அடைந்த முதல் விண்கலமான மரைனர் 4 என்ற விண்கலம் ஏவப்பட்டதை நினைவுகூரும் வகையில் நவம்பர் 28 ஆம் தேதி சிவப்பு கிரக தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.

தொடர்புடைய செய்தி