பணி நிறைவு பெற்றோருக்கு கௌரவிப்பு

561பார்த்தது
பணி நிறைவு பெற்றோருக்கு கௌரவிப்பு
பணி நிறைவு பெற்றோருக்கு கௌரவிப்பு

மதுரை மாநகர காவல்துறையில் பணியாற்றி டிசம்பர் மாதம் பணி நிறைவு பெரும் மதுரை மாநகர காவல் அதிகாரிகள் மற்றும் காவல் ஆளிநருக்கு காவல் ஆணையாளர் அவர்கள் பரிசுகள் வழங்கி கௌரவித்தார்.

டேக்ஸ் :

தொடர்புடைய செய்தி