பூனை அழுவது நல்லதா? கெட்டதா..?

72பார்த்தது
பூனை அழுவது நல்லதா? கெட்டதா..?
இரவு நேரங்களில் பூனைகள் அதிகமாக அழும் சத்தத்தை நாம் கேட்டிருப்போம். ஆனால் சகுன சாஸ்திரத்தின் படி, பூனை அழுவது நல்லதா? இது மோசமானதா? என நாம் கண்டுபிடிக்கலாம். பூனை வீட்டிற்கு வெளியே அழுவது அசுபமாக கருதப்படுகிறது. ஒரு பூனை அழுவது விரும்பத்தகாத ஒன்றைக் குறிக்கிறது என்று ஜோதிடர்கள் கூறுகிறார்கள். மேலும், நீங்கள் வீட்டில் இருந்து எங்காவது செல்லும்போது, பூனை திடீரென்று உங்கள் வழியைத் தடுத்தால் அது அசுபமாக கருதப்படுகிறது. ஆனால் இவற்றில் அறிவியல்பூர்வமான உண்மை ஏதும் கிடையாது. பூனைகள் பிற விலங்குகளை காணும் போதும், பசி எடுக்கும் போதும் சாதாரணமாக அழுவது இயல்புதான்.

தொடர்புடைய செய்தி