ஒவ்வொரு மாதமும் உங்கள் கணக்கில் ரூ.9,250 பெறுங்கள்

29097பார்த்தது
ஒவ்வொரு மாதமும் உங்கள் கணக்கில் ரூ.9,250 பெறுங்கள்
ஒவ்வொரு மாதமும் நிலையான வருமானம் பெற விரும்புவோர் தபால் அலுவலக மாதாந்திர வருமானத் திட்டத்தில் சேரலாம். இதில் மொத்தமாக முதலீடு செய்யப்பட்டு ஐந்தாண்டுகளுக்கு மாத வருமானம் கிடைக்கும். இந்தத் திட்டத்தில் தனிநபருக்கு அதிகபட்ச முதலீட்டு வரம்பு ரூ.9 லட்சம். இருவரும் தபால் அலுவலகத்தில் கூட்டுக் கணக்கு மூலம் ரூ.15 லட்சத்தை முதலீடு செய்யலாம். ரூ.15 லட்சம் டெபாசிட் செய்தவர்கள் மாதம் ரூ.9,250 வருமானம் பெறலாம்.

தொடர்புடைய செய்தி