நீல நிற ஆதார் பற்றி உங்களுக்குத் தெரியுமா?

70பார்த்தது
நீல நிற ஆதார் பற்றி உங்களுக்குத் தெரியுமா?
ஆதார் அட்டை என்றால் உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்கும். ஆனால் அதுவே நீல நிற ஆதார் அட்டை என்றால் என்ன தெரியுமா? இது 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்காக சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. 2018ஆம் இது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் பயோமெட்ரிக் தரவுகளை வழங்கத் தேவையில்லை. மாறாக, மக்கள்தொகை தரவு மற்றும் பெற்றோரின் ஆதார் எண்ணைக் குறிப்பிட்டு நீல நிற ஆதார் அட்டையைப் பெறலாம். uidai.gov.in இந்த இணையதளத்தில் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.