திருப்பத்தூரில் அதிகப்படியாக 78. 08. C வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது

55பார்த்தது
திருப்பத்தூரில் அதிகப்படியாக 78. 08. C வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது
திருப்பத்தூரில் அதிகப்படியாக 78. 08. F வெப்பம் பதிவாகி உள்ளது.

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் இன்று அதிகப்படியாக 33. 50C இருந்து 92. 30F வேப்பம் பதிவாகியுள்ளது. மேலும் குறைந்தபடியாக 24. 60. C அதிகப்படியாக 78. 08F வெப்பம் பதிவாகியுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
Job Suitcase

Jobs near you

தொடர்புடைய செய்தி