இன்று உலக மக்கள் தொகை தினம்

69பார்த்தது
இன்று உலக மக்கள் தொகை தினம்
இன்று (ஜூலை 11) உலக மக்கள் தொகை தினம். ஒவ்வொரு ஆண்டும், மக்கள்தொகை கட்டுப்பாடு உட்பட உலகளாவிய மக்கள்தொகை பிரச்சினைகளை முன்னிலைப்படுத்த ஜூலை 11 அன்று உலக மக்கள்தொகை தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பரிந்துரையின்படி, உலக மக்கள் தொகை தினம் சுகாதாரம், குடும்பக் கட்டுப்பாடு, பாலின சமத்துவம் மற்றும் நிலையான வளர்ச்சி போன்ற மக்கள் தொகை தொடர்பான கவலைகளை நிவர்த்தி செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

தொடர்புடைய செய்தி