நாளை மின் தடை பகுதிகள்

63பார்த்தது
நாளை மின் தடை பகுதிகள்
திருப்பூரில் நாளை மின் தடை

திருப்பூர் துணை மின் நிலை யத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளதால் நாளை (வெள்ளிக்கிழமை) இந்த துைண மின் நிலையத் தில் மின்சாரம் நிறுத்தம் செய்யப்படுகிறது. அதன்படி நாளை காலை 9 மணி முதல் மைால 4 மணி வரை இந்த துணை மின்நிை லயத்துக்கு உட்பட்ட அவினாசி ரோடு, புஷ்பா தியேட்டர், காலேஜ் ரோடு, ஓடக்காடு, பங் களா ஸ்டாப், காவேரி வீதி, ஸ்டேன்ஸ் வீதி, ஹவுசிங் யூனிட், முத்துசாமி வீதி விரிவு, கே. ஆர். இ. லே அவுட், எஸ். ஆர். நகர் வடக்கு, நேதாஜி வீதி, குமரன் வீதி, பாத்திமாநகர், டெலிபோன் காலனி, வித்யா நகர், எம். ஜி. ஆர். நகர், பாரதிநகர், வளையங்காடு, முருங்கம்பாளையம், மாஸ்கோ நகர், காமாட் சிபுரம், பூத்தார் தியேட்டர் பகுதி, சாமுண்டிபுரம், லட்சுமி தியேட்டர் ஏரியா, கல்லம்பாளை யம், எஸ். ஏ. பி. தியேட்டர் ஏரியா, ஆசர்நகர், நாராயணசாமி நகர், காந்தி நகர், டி. டி. பி. மில் லின் ஒரு பகுதி, சாமிநாதபுரம், பத்மாவதிபு ரம், அண்ணா காலனி, ஜீவா காலனி, அங் கேரிபாளையம் ரோடு மற்றும் சிங்கார வேலன் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் மின்வினி யோகம் இருக்காது. இந்த தகவலை மின்வாரிய செயற்பொறியா ளர் ராமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

டேக்ஸ் :

Job Suitcase

Jobs near you