ரூ. 3 லட்சத்திற்கு பருத்தி ஏலம்

63பார்த்தது
ரூ. 3 லட்சத்திற்கு பருத்தி ஏலம்
ரூ. 3 லட்சத்திற்கு பருத்தி ஏலம்

அவினாசி வேளாண்மை உற்பத்தியாளர் கூட் டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் வாரந்தோறும் புதன்கிழமை பருத்தி ஏலம் நடைபெறும்.

அந்த வகையில் நேற்று நடந்த பருத்தி ஏலத் திற்கு 144 மூட்டை பருத்தி கொண்டு வரப்பட் டிருந்தது. இதில் ஆர். சி. எச். ரகப்பருத்தி குவிண்டால் ரூ. 6, 500 முதல் ரூ. 7, 679 வரை யிலும், மட்டரக பருத்தி குவிண்டால் ரூ. 2 ஆயிரம் முதல் ரூ. 3 ஆயிரம் வரையிலும் வியாபாரிகள் ஏலத்தில் எடுத்தனர். ஏலத்தின் மதிப்பு ரூ. 2 லட்சத்து 97 ஆயிரம் என்று சங்க நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.

டேக்ஸ் :

Job Suitcase

Jobs near you

தொடர்புடைய செய்தி