நில அளவை விவரங்களை தமிழ் நிலம் செயலி மூலம் பெறலாம்-ஆட்சியர்

50பார்த்தது
நில அளவை விவரங்களை தமிழ் நிலம் செயலி மூலம் பெறலாம்-ஆட்சியர்
பொதுமக்கள் இணையதளம் மற்றும் "தமிழ் நிலம்” செயலி மூலம் நில அளவைத் தொடர்பான விவரங்களைப் பார்வையிட்டுப் பயனடையலாம் என்று ஆட்சியர் லட்சுமிபதி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு நிலஅளவை மற்றும் நிலவரித்திட்ட துறை www. tnlandsurvey. tngov. in என்ற இணையதளத்தை NIC மூலம் உருவாக்கியுள்ளது. அதில் பட்டா மாறுதல் – ”தமிழ் நிலம்” கைப்பேசி செயலி இவ்விணையதளத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும் பட்டா மாறுதல் கோரி விண்ணப்பிக்கும் இணைய வழி சேவை Tamil Nilam Citizen Portal https: //tamilnilam. tn. gov. in/citizen/ இவ்விணையதளத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
உட்பிரிவு மற்றும் உட்பிரிவில்லாத பட்டா மாறுதல் கோரிவரும் விண்ணப்பங்களை உடனுக்குடன் செயல்படுத்த தமிழ்நிலம் (ஊரகம்) மற்றும் தமிழ்நிலம் (நகரம்) மென்பொருள்கள் உருவாக்கப்பட்டன. இதனை தொடர்ந்து புலப்படங்களிலும் அனைத்து உட்பிரிவு மாற்றங்கள் கொண்டு வர ஏதுவாக கொலாப்லேண்ட் மென்பொருள் உருவாக்கப்பட்டு இவ்விணையதளத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

பட்டா/சிட்டா பார்வையிட மற்றும் சரிபார்க்க, அ-பதிவேடு, அரசு புறம்போக்கு நில விவரம், புலப்படம்/நகர நிலஅளவை வரைபடங்கள் ஆகியவற்றை இலவசமாக பார்வையிட பதிவிறக்கம் மற்றும் பட்டா மாறுதல் விண்ணப்ப நிலை விவரங்களை அறியும் எங்கிருந்தும் எந்நேரத்திலும் இணையவழி சேவை (www. eservice. tn. gov. in) இவ்விணையதளத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

டேக்ஸ் :

தொடர்புடைய செய்தி