திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பதிவான மழை அளவு

72பார்த்தது
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பதிவான மழை அளவு
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பதிவான மழை அளவு விவரம்:
பூண்டி 8 மில்லி மீட்டர்
செம்பரம்பாக்கம் 8 மில்லி மீட்டர்,
தாமரைப்பாக்கம் 7 மில்லி மீட்டர் என மழை அளவு பதிவானது,
மாவட்டத்தில் மொத்தம் 17 மில்லி மீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது, சராசரியாக திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில்
1. 13 மில்லி மீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது.

டேக்ஸ் :

தொடர்புடைய செய்தி