நெல்லை மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் (06-06-2024)

54பார்த்தது
நெல்லை மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் (06-06-2024)
நெல்லை மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் (06-06-2024)

பாபநாசம்:
உச்சநீர்மட்டம்: 143 அடி
நீர் இருப்பு: 75. 25 அடி
நீர் வரத்து: 472. 22 கன அடி
வெளியேற்றம்: 354. 75
கன அடி

சேர்வலாறு:
உச்சநீர்மட்டம்: 156 அடி
நீர் இருப்பு: 89. 37 அடி
நீர்வரத்து: இல்லை
வெளியேற்றம்: இல்லை

மணிமுத்தாறு:
உச்சநீர்மட்டம்: 118
நீர் இருப்பு: 82. 53 அடி
நீர் வரத்து: 46. 74 கனஅடி
வெளியேற்றம்: 245 கன அடி

தொடர்புடைய செய்தி