கடும் நஷ்டத்தில் பங்குச்சந்தைகள்

70பார்த்தது
கடும் நஷ்டத்தில் பங்குச்சந்தைகள்
உள்நாட்டு பங்குச்சந்தைகள் இன்று கடும் இழப்பை பதிவு செய்தன. சென்செக்ஸ் 1030 புள்ளிகள் வரை இழந்து 73,574 ஆக இருந்தது. மறுபுறம், நிஃப்டி 267 புள்ளிகள் இழந்து 22,380 ஆக இருந்தது. அனைத்து துறைகளும் நஷ்டத்தை பதிவு செய்ததால் சந்தையில் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. சந்தை மதிப்பு ஒரே நேரத்தில் ரூ.2.67 லட்சம் கோடி குறைந்து ரூ.405.83 லட்சம் கோடியை எட்டியது.

தொடர்புடைய செய்தி