ரூ. 3. 98 லட்சத்துக்கு கொப்பரை ஏலம்

78பார்த்தது
பரமத்தி வேலூா் சுற்றுவட்டாரத்தில் விளையும் தேங்காய்களை உடைத்து அதை உலா்த்தி வியாழக்கிழமைதோறும் வெங்கமேட்டில் உள்ள பரமத்தி வேலூா் மின்னணு தேசிய வேளாண்மை சந்தையில் நடைபெறும் ஏலத்துக்கு விவசாயிகள் கொண்டு வருகின்றனா்.

இங்கு தரத்திற்கு தகுந்தவாறு மறைமுக ஏலம் விடப்படுகிறது. கடந்த வாரம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற ஏலத்துக்கு 3, 450 கிலோ கொப்பரை மூட்டைகளை விவசாயிகள் கொண்டு வந்திருந்தனா். ஏலத்தில் அதிகபட்சமாக கிலோ ரூ. 91. 60-க்கும், குறைந்தபட்சமாக ரூ. 89. 01-க்கும், சராசரியாக ரூ. 91. 21-க்கும் ஏலம் போனது. இரண்டாம் தர கொப்பரை அதிகபட்சமாக ரூ. 85. 99-க்கும், குறைந்தபட்சமாக ரூ. 77. 99-க்கும், சராசரியாக ரூ. 80. 01-க்கும் ஏலம்போனது.

மொத்தம் ரூ. 2 லட்சத்து 56 ஆயிரத்து 530-க்கு வா்த்தகம் நடைபெற்றது. வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற ஏலத்துக்கு 5, 890 கிலோ கொப்பரை மூட்டைகளை விவசாயிகள் கொண்டு வந்திருந்தனா். இதில் அதிகபட்சமாக கிலோ ஒன்று ரூ. 93. 19-க்கும், குறைந்தபட்சமாக ரூ. 90. 79 க்கும், சராசரியாக ரூ. 92. 99 க்கும் ஏலம் போனது.

இரண்டாம் தர கொப்பரை மூட்டைகளை அதிகபட்சமாக ரூ. 86. 99-க்கும், குறைந்தபட்சமாக ரூ. 79. 39-க்கும், சராசரியாக ரூ. 84. 69 க்கும் ஏலம் போனது. மொத்தம் ரூ. 3 லட்சத்து 98 ஆயிரத்து 540-க்கு வா்த்தகம் நடைபெற்றது.

டேக்ஸ் :

தொடர்புடைய செய்தி