சிமென்ட் பூச்சுகள் பெயர்ந்துள்ள: திருக்கல்யாண மண்டப மேற்கூரை

59பார்த்தது
சிமென்ட் பூச்சுகள் பெயர்ந்துள்ள: திருக்கல்யாண மண்டப மேற்கூரை
சிமென்ட் பூச்சுகள் பெயர்ந்துள்ள: திருக்கல்யாண மண்டப மேற்கூரை

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் நிர்வாகத்தின்கீழ் உள்ள திருவாதவூர் திருமறைநாதர் கோயில் திருக்கல்யாண மண்டபம், கோயில் சுவர்களின் சிமென்ட் பூச்சுகள் பெயர்ந்து விழுவதால் பக்தர்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.

திருக்கல்யாண மண்டபத்தின் மேற்கூரை சிமென்ட் பூச்சுகள் பெயர்ந்து கம்பிகள் வெளியே தெரிகின்றன. காசி விஸ்வநாதர், விநாயகர் சன்னதி முன்புறம், மண்டபம் மற்றும் கோயில் உள்பகுதியில் உடைகல் மற்றும் சிமென்ட் பூச்சுகள் பெயர்ந்துள்ளன. கோயிலை அறநிலையத் துறையினர் பராமரிக்க வேண்டும்.