2024-25ல் இந்தியாவின் வளர்ச்சி விகிதம் 6.8%: CRISIL

71பார்த்தது
2024-25ல் இந்தியாவின் வளர்ச்சி விகிதம் 6.8%: CRISIL
கிரிசில் மதிப்பீடுகளின்படி, 2024-25 நிதியாண்டில் இந்தியாவின் வளர்ச்சி விகிதம் 6.8 சதவீதமாக இருக்கும். 2031 ஆம் ஆண்டளவில், பொருளாதாரம் 7 டிரில்லியன் டாலர்களாக இரட்டிப்பாகும், மேலும் இந்தியா உயர்-நடுத்தர வருமானம் கொண்ட நாடாக மாறும். 'இந்தியா அவுட்லுக் ரிப்போர்ட்' என்ற தலைப்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில், இன்னும் 7 ஆண்டுகளில் இந்தியா 3வது பெரிய பொருளாதார நாடாக மாறும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த நிதியாண்டில் (2023-24) 7.6 சதவீத வளர்ச்சியை எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தொடர்புடைய செய்தி