HDFC-யின் நிகர லாபம் ரூ.17,622 கோடி

50பார்த்தது
HDFC-யின் நிகர லாபம் ரூ.17,622 கோடி
HDFC காலாண்டு முடிவுகளை அறிவித்தது. கடந்த நிதியாண்டின் கடைசி காலாண்டில் வங்கி ரூ.17,622.38 கோடி நிகர லாபம் ஈட்டியுள்ளது. முன்னதாக, டிசம்பருடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் லாபம் 2.11 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ.17,257.87 கோடியாக இருந்தது. நிலையான கடன் முறையின் கீழ், டிசம்பர் மாதத்துடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் ரூ.16,372.54 கோடியிலிருந்து ரூ.16,511.85 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. முழு ஆண்டில் ரூ.64,060 கோடி நிகர லாபத்தைப் பதிவு செய்தது.
Job Suitcase

Jobs near you

தொடர்புடைய செய்தி