ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ரூ. 10 லட்சம் காப்பீடு

58பார்த்தது
ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ரூ. 10 லட்சம் காப்பீடு
வரவிருக்கும் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் சாமானிய மக்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில், மத்திய பட்ஜெட் 2024ல் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் தற்போது ரூ. 5 லட்சம் காப்பீட்டுத் தொகை ரூ. 10 லட்சமாக உயர்த்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ரூ. 10 லட்சம் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் மற்றும் அனைத்து வகையான நோய்களுக்கும் சிகிச்சை பெற சாதாரண மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

தொடர்புடைய செய்தி