அணுசக்தி நிலையங்களின் பட்டியல் பரிமாற்றம்

68பார்த்தது
அணுசக்தி நிலையங்களின் பட்டியல் பரிமாற்றம்
இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் இரு நாடுகளிலும் உள்ள அணுசக்தி நிலையங்களின் பட்டியலை பரிமாறிக் கொண்டதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த செயல்முறை டெல்லி மற்றும் இஸ்லாமாபாத்தில் ஒரே நேரத்தில் செய்யப்பட்டது என கூறப்படுகிறது. இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையிலான அணுசக்தி வசதிகள் மீதான தாக்குதல்களைத் தடை செய்வதற்கான ஒப்பந்தத்தின் கீழ் இந்த பட்டியல்கள் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில் பரிமாறிக்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. ஆனால் இந்த ஒப்பந்தம் 1988 இல் செய்யப்பட்டு 1991 இல் நடைமுறைக்கு வந்தது.

டேக்ஸ் :

தொடர்புடைய செய்தி