பெரும்பள்ளம் அணை நிலவரம்

78பார்த்தது
பெரும்பள்ளம் அணை நிலவரம்

அணை நீர்மட்டம் மொத்தம் உயரம்;30. 84

நீர் இருப்பு;115. 8 டி எம் சி

தற்போது உயரம்: 0. 00 அடி

தற்போது நீர் இருப்பு: 1. 23டி எம் சி

இன்றைய அணை நிலவரம்

டேக்ஸ் :

தொடர்புடைய செய்தி