குண்டேரி பள்ளம் அணை நிலவரம்

83பார்த்தது
குண்டேரி பள்ளம் அணை நிலவரம்

அணை நீர்மட்டம்

அணையின் நீர்மட்டம் மொத்த உயரம்: 41. 75 அடி

நீர் இருப்பு: 108. 210

தற்போது உயரம் 38. 07 அடி

தற்போது நீர் இருப்பு: 87. 62 டி எம் சி

இன்றைய அணை நிலவரம்

தொடர்புடைய செய்தி