கத்தி மசாஜ் செய்யும் நாடு பற்றி தெரியுமா?

61பார்த்தது
கத்தி மசாஜ் செய்யும் நாடு பற்றி தெரியுமா?
கத்தி மசாஜ் பற்றி தெரியுமா? இந்த மசாஜ் தைவானில் நடைமுறையில் உள்ளது. இந்த மசாஜ் செய்வதற்கு 2000 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான பழமையான நுட்பம் இங்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. தலைநகர் தைபேயில் இந்த வகையான மசாஜ் வழங்கும் பல பார்லர்கள் உள்ளன. இதில், சிகிச்சையாளர், ரசாயனங்கள் மூலம் இரண்டு கத்திகளை சுத்தம் செய்த பிறகு, முழு உடலையும் மெதுவாக தாக்குகிறார். இருப்பினும், கத்தி தாக்குதலுக்கு முன், மசாஜ் தொடங்கும் முன் நபர் உடல் முழுவதுமாக ஒரு துணியால் மூடப்பட்டிருக்கும்.

தொடர்புடைய செய்தி