வேப்பூர் ஒழுங்குமுறை கூடத்தில் வரத்து குறைவு

60பார்த்தது
வேப்பூர் ஒழுங்குமுறை கூடத்தில் வரத்து குறைவு
வேப்பூர் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் தினந்தோறும் மார்க்கெட் நிலவரம் அறிவிப்பு மாறுபட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில் இன்று (09. 07. 2024) எள் வரத்து 1 மூட்டை, உளுந்து வரத்து 2 மூட்டை, சோளம் வரத்து 1 மூட்டை, தேங்காய் பருப்பு வரத்து 1 மூட்டை வந்துள்ளது. இது மட்டும் இல்லாமல் வேறு எந்த இடு பொருட்களும் வரவில்லை.
Job Suitcase

Jobs near you

தொடர்புடைய செய்தி