திட்டக்குடி: எள் வரத்து அதிகரிப்பு

61பார்த்தது
திட்டக்குடி: எள் வரத்து அதிகரிப்பு
திட்டக்குடி ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் தினந்தோறும் மார்க்கெட் நிலவரம் அறிவிப்பு மாறுபட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில் இன்று எள் வரத்து 5 மூட்டை, தேங்காய் பருப்பு வரத்து 2 மூட்டை, சோளம் வரத்து 1 மூட்டை வந்துள்ளது. இது மட்டும் இல்லாமல் வேறு எந்த இடு பொருட்களும் வரவில்லை.
Job Suitcase

Jobs near you

தொடர்புடைய செய்தி