பண்ருட்டி: எள் வரத்து அதிகரிப்பு

63பார்த்தது
பண்ருட்டி: எள் வரத்து அதிகரிப்பு
பண்ருட்டி ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் தினந்தோறும் மார்க்கெட் நிலவரம் அறிவிப்பு மாறுபட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில் இன்று நெல் வரத்து 12 மூட்டை, எள் வரத்து 15 மூட்டை, பருத்தி வரத்து 5 Q மூட்டை, உளுந்து வரத்து 4 மூட்டை, பணிப் பயிர் வரத்து 2 மூட்டை, ராகி வரத்து 4 மூட்டை வந்துள்ளது. இது மட்டும் இல்லாமல் வேறு எந்த இடு பொருட்களும் வரவில்லை.

தொடர்புடைய செய்தி