பண்ருட்டி ஒழுங்குமுறை கூடத்தில் வரத்து குறைவு

68பார்த்தது
பண்ருட்டி ஒழுங்குமுறை கூடத்தில் வரத்து குறைவு
பண்ருட்டி ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் தினந்தோறும் மார்க்கெட் நிலவரம் அறிவிப்பு மாறுபட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில் இன்று பருத்தி வரத்து 2 மூட்டை வந்துள்ளது. இது மட்டும் இல்லாமல் வேறு எந்த இடு பொருட்களும் வரவில்லை.

டேக்ஸ் :

தொடர்புடைய செய்தி