பண்ருட்டி ஒழுங்குமுறை கூடத்தில் நெல் வரத்து அதிகரிப்பு

85பார்த்தது
பண்ருட்டி ஒழுங்குமுறை கூடத்தில் நெல் வரத்து அதிகரிப்பு
பண்ருட்டி ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் தினந்தோறும் மார்க்கெட் நிலவரம் அறிவிப்பு மாறுபட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில் இன்று (10. 07. 2024) நெல் வரத்து 80 மூட்டை, எள் வரத்து 15 மூட்டை, உளுந்து வரத்து 1 மூட்டை, கம்பு வரத்து 5 மூட்டை, கோ 51 வரத்து 50 மூட்டை, பொன்மணி வரத்து 30 மூட்டை வந்துள்ளது. இது மட்டும் இல்லாமல் வேறு எந்த இடு பொருட்களும் வரவில்லை.

டேக்ஸ் :