சேத்தியாத்தோப்பு: பருத்தி வரத்து அதிகரிப்பு

75பார்த்தது
சேத்தியாத்தோப்பு: பருத்தி வரத்து அதிகரிப்பு
கடலூர் மாவட்டம் சேத்தியாத்தோப்பு ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் தினந்தோறும் மார்க்கெட் நிலவரம் அறிவிப்பு மாறுபட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில் இன்று பருத்தி வரத்து 826 மூட்டை, உயர்ந்த விலை 7190, குறைந்த விலை 5910, சராசரி விலை 6649 ஆக உள்ளது. இது மட்டும் இல்லாமல் வேறு எந்த இடு பொருட்களும் வரவில்லை.

டேக்ஸ் :

தொடர்புடைய செய்தி