பொள்ளாச்சி அணைகளின் நிலவரம் 01. 01. 2024

58பார்த்தது
பொள்ளாச்சி அணைகளின் நிலவரம் 01. 01. 2024
கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அணைகளின் நிலவரம் 01. 01. 2024
சோலையார் அணை
நீர்மட்டம்: 11. 60/160 அடி
நீர்வரத்து: 34. 73க. அடி
வெளியேற்றம்: 450க. அடி
மழை அளவு: mm
பரம்பிக்குளம்:
நீர்மட்டம்: 48. 02/72 அடி
நீர்வரத்து: 363க. அடி.
வெளியேற்றம்: 927க. அடி.
மழை அளவு: mm
 ஆழியார் அணை:  
நீர்மட்டம்: 80. 90/120அடி.
நீர்வரத்து: 153க. அடி.
வெளியேற்றம்: 183க. அடி.
மழையளவு: mm

டேக்ஸ் :