கட்டட நிறைவு சான்றிதழ்' தேவை இல்லை: மின் வாரியம்

70பார்த்தது
கட்டட நிறைவு சான்றிதழ்' தேவை இல்லை: மின் வாரியம்
தமிழக அரசின் ஆணைப்படி கீழ்காணும் கட்டடங்களுக்கு, மின் இணைப்பு பெற 'கட்டட நிறைவு சான்றிதழ்' தேவை இல்லை என மின் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, 14மீ உயரம் மிகாமல் உள்ள 8 குடியிருப்பு அலகுகள் கொண்ட குடியிருப்பு கட்டடங்கள், 750 சதுர மீட்டர் பரப்பளவிற்குட்பட்ட வீடு, 14 மீ உயரம் மிகாமல் 300 சதுர மீட்டர் கட்டட பரப்பளவிற்குட்பட்ட வணிக கட்டடங்கள், அனைத்து தொழிற்சாலை கட்டடங்களுக்கு இச்சான்று தேவையில்லை.

டேக்ஸ் :

Job Suitcase

Jobs near you

தொடர்புடைய செய்தி